Kedves látogató!

A Vidéo alapítvány 1992 óta  tevékenykedik céljainak megvalósítása érdekében. A magyar nyelv és kultúra ápolása céljából létrejött alapítvány célkitűzései között a legfontosabb a szellemi és kulturális értékek fejlesztése és megőrzése, az emberi jogok megismertetése és védelmezése és a testi-szellemi egészség fejlesztése és védelme. Ezen belül hangsúlyos az emberiesség ápolása, a tolerancia, az összetartozás tudatának erősítése, saját történelmünk és kultúránk megismerése mellett a környező népek múltjának és jelenének megismerése.

Ezen célok megvalósítása érdekében az alapítvány több más tevékenység között táborokat szervez; segíti magyar diákok naponkénti eljutását olyan oktatási intézményekbe, amelyekben fejleszthetik anyanyelvi és kulturális ismereteiket; pályázatokat ír ki és támogat.

Mindezek hátterében pedig nem más áll, mint a „hit, remény, szeretet” hármas bölcsessége, mely kétezer éve segít eligazodni az emberi élet útvesztőjében.

Táboroztatás

Évről évre, hagyományosan lehetőséget biztosítunk 45 felvidéki magyar anyanyelvű diáknak arra, hogy bő egy hetet tölthessenek együtt

Iskolabusz üzemeltetés

Az alapítvány legfőbb célkitűzése, hogy a felvidéki szórványmagyarság diákjai anyanyelvükön tanulhassanak.

Kapcsolat

Primabanka SK62 3100 0000 0040 0037 4705

nadacia.video@gmail.com

Pozsony 811 03, Kapucínská 7